Kompania “GO INFINIT” është një kompani e formuar jo edhe shumë kohë më parë, është kompani kryesisht e formuar prej një staf të kualifikuar prej personave të rinjë me energji të pashterrshme.

Kompania “ GOINFINIT” është prodhues ekskluzive te produkteve higjenike,duke operuar ne tregun e Kosoves.

Kompania jonë ka një staf të kualifikuar dhe perdor teknologji te sofistikuar të kohës modern për prodhimin e produkteve ,

Produktet tona gjenden në shumicen e hipermarketeve në Kosovë .

Pse go infinit


 

Themelimi i Kompanis Go Infinit  lidhet me një punë të pa lodhshme të stafit ton.

Vendimi per emertimin e kompanis ka lindur shum spontane,pasi që kemi dashur të tregojm se jemi në gjendje të shkojm në pa kufi për sa i perket cilesis dhe shtimin e artikujve te prodhuara në Kosovë.

Misjoni jonë kryesot eshte që edhe në Kosovë te ketë një prodhim të mirfillt të artikujve me cilësi dhe efikasitet të lart duke i plotesuar te gjitha standardet ndërkombetare.


Synimet Kryesore Te Kompanis Go Infinit

Kompania jonë ka për synim që të rritet sa më shpejt të jetë e mundur në tregun e Kosovës dhe jasht  territorit.

Për momentin ambicjetë  dhe synimet tona janë që të permirsojm sherbimet në treg dhe së shpejti të jemi edhe me produkte te reja ne treg që do te mbajn vulen e cilësis së kompanis tonë.

Artikujt do te jenë  perkatesishtë  në sektorin higjenik por shumë shpejt do te fillojm edhe prodhimin e produkteve për sektortë e tjer.