Për Ne

 

LOGO GO INFINITI

Pse go infinit


 

Themelimi i Kompanis Go Infinit  lidhet me një punë të pa lodhshme të stafit ton.

Vendimi per emertimin e kompanis ka lindur shum spontane,pasi që kemi dashur të tregojm se jemi në gjendje të shkojm në pa kufi për sa i perket cilesis dhe shtimin e artikujve te prodhuara në Kosovë.

Misjoni jonë kryesot eshte që edhe në Kosovë te ketë një prodhim të mirfillt të artikujve me cilësi dhe efikasitet të lart duke i plotesuar te gjitha standardet ndërkombetare.