Produktet

Produktet tona mund ti gjeni në tregun Kosovar.

Për momentin jem në treg me produkte te Aluminit,Cellofonit si dhe prodhimin e Fytzave të Letres të të gjitha dimensioneve.

Prodhimi i Fytzave bëhet me porosi sipas nevojes.

Foli Alumini Foli e Tejdukshme Fytza të Letres Ҫaj Teko