Fytza të Letrës

Fytza të Letrës (fi 30)

Fytza fi 30 përdoret kryesisht për mbeshtjelljen e folis së aluminit.

Fytëza të Letrës (fi 40)

Fytza fi40 mund të përdoret për mbështjelljen e Folis së aluminit po ashtu edhe për mbeshtjelljen e rolneve të letrës së tualetit.

Fytza të letrës (fi 50)

Fytëza fi 50 mund të përdoret kryesisht për mbështjellejn e letrës së tualetit.

Fytza të Letrës (fi 12)

Fytza fi 12 kryesisht përdoren për mbështjelljen e rolneve fiskale.

Fytza të Letrës (fi 13)

Fytza fi 13 kryesisht përdoren për mbështjelljen e rolneve fiskale.

Fytza të Letrës (fi 14)

Fytza fi 14 kryesisht përdoren për mbështjelljen e rolneve fiskale.