Të Konservuara

Ulli i Zi 1kg

Ulli i Zi 2.5 kg

Këpurdha 4.9kg

Kurnishan 2.5kgKurnishan 2.5 kg

Feferona 5kg